THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người đang online: 31
Số lượt truy cập: 5296152
QUANG CÁO
Tham luận: Đổi mới phương pháp đánh giá kiểm tra trong dạy học 10/30/2010 8:48:22 AM
Tham luận về Đổi mới kiểm tra đánh giá thúc đẩy đổi mới phương pháp dạy học lịch sử ở trường THCS. I. Tầm quan trọng của việc đổi mới phương pháp kiểm tra đánh giá trong dạy học lịch sử ở trường THCS. Kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh là một vấn đề khó , phức tạp về phương pháp dạy học. Nó có nhiệm vụ làm rõ tình hình lĩnh hội kiến thức, sự thành thạo về kĩ năng, kĩ xảo của học sinh, bổ sung, làm sâu sắc , củng cố hệ thống hoá , khái quát hoá kiến thức đã học, chuẩn bị cho việc tiếp tục nắm vững kiến thức mới- Nó còn giúp cho việc đánh giá, việc giảng dạy và học sinh tự đánh giá việc học tập của mình. Qua việc kiểm tra, giáo viên sẽ nhận thấy những thành công và những vấn đề cần được rút kinh nghiệm trong giảng dạy, hiểu rõ mức độ kiến thức và kĩ năng của học sinh để từ đó có những biện pháp sư phạm nhằm nâng cao chất lượng dạy học. Vì vậy, cần xác định đúng những quan điểm về kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh- tức là trong mỗi chúng ta là những người giáo viên đứng trên bục giảng cần xác định rõ:

Thứ nhất: Kiểm tra đánh giá là một khâu không thể thiếu được của quá trình dạy học là biện pháp quan trọng để nâng cao chất lượng dạy học.

  Thứ 2: Kiểm tra và đánh giá là công việc không chỉ của giáo viên mà cả học sinh, giáo viên kiểm tra và đánh giá kết quả học tập của học sinh , học sinh tự kiểm tra và đánh giá việc học tập của mình và kiểm tra đánh giá lẫn nhau. Đối với học sinh việc tự kiểm tra và đánh giá góp phần tích cực vào việc phát triển tư duy và việc tự học của học sinh.

  Thứ 3: Kiểm tra và đánh giá kết quả học tập của học sinh là trách nhiệm của giáo viên và học sinh nên trong quá trình này, mối quan hệ giữa giáo viên và học sinh được tiến hành một cách bình thường , không căng thẳng nhằm đạt được những yêu cầu về chất lượng học tập về tính tự giác , độc lập sáng tạo của học sinh , về sự trung thực trong việc đánh giá kết quả giảng dạy học tập.

     Nói tóm lại : Kiểm tra và đánh giá kết quả học tập nhằm giúp học sinh nắm vững nội dung và kiểm soát mức độ nắm vững nội dung ( mức độ lĩnh hội kiến thức và rèn luyện kỹ năng và rèn luyện đạo đức , tư tưởng chính trị). Qua đó giúp giáo viên thúc đẩy đổi mới phương pháp dạy học nhằm nâng cao chất lượng .

 

II. Thực trạng việc kiểm tra và đánh giá của bộ môn Lịch sử ở trường THCS.

-          Trong kiểm tra miệng:

-          Giáo viên chỉ gọi một học sinh lên bảng trả lời câu hỏi như vậy chỉ chỉ tập trung vào học sinh trên bảng, đánh giá được rất ít học sinh , học sinh dưới lớp mất trật tự, không chú ý.

-          Trong kiểm tra viết:

-          Giáo viên chưa chú trọng việc ôn tập cho học sinh phần trọng tâm của từng bài , từng phần hay từng chương.

Giáo viên còn ngại ra nhiều đề, chưa sử dụng nhiều dạng đề khác nhau, vì phải chấm vất vã dẫn đến học sinh nhìn bài nhau, lớp kiểm tra sau biết đề trước dẫn đến đánh giá không khách quan, chính xác.

Đề ra chưa đáp ứng các yêu cầu cơ bản của môn học, chưa đạt được độ khó cần thiết, chưa đạt độ phân hoá học sinh, chưa chú ý đến khả năng tư duy độc lập tạo hứng thú học tập cho học sinh.

Lập thang điểm cho các câu trả lời chưa hợp lý còn điểm lệch theo ý chủ quan người chấm là nhiều.

Giáo viên coi kiểm tra chưa thật sự nghiêm túc dẫn đến học sinh quay cóp, gian lận dẫn đến không đánh giá chính xác.

Khi chấm bài thì đọc lướt , đếm ý dẫn đến đánh giá sai lệch, không nhận xét cụ thể vào bài làm của học sinh dẫn đến học sinh không biết mình yếu kém khâu nào, mạnh khâu nào dẫn đến chất lượng không cao cho những bài kiểm  tra sau.

Giáo viên trả bài chậm, thậm chí không trả bài mà chỉ đọc điểm và khồng biết tận dụng thời gian trả bài dẫn đến học sinh không biết điểm đúng điểm sai, để khắc phục sửa chữa làm cho học sinh mất hứng thú trong học tập đối với bộ môn.

Giáo viên chưa hướng dẫn và tạo điều kiện để học sinh tham gia vào việc kiểm tra đánh giá một cách chủ động để tạo hứng thú học tập.

 

·         * Nguyên nhân của những thực trạng trên.

·         - Về phía giáo viên:

·              +Do không nhận thức đầy đủ tầm quan trọng của việc đánh giá hoặc nhận thức được nhưng ngại thực hiện.

·             + Do phải dạy nhiều lớp và chấm quá nhiều bài.

·         Về phía học sinh:

·         + Do hoàn cảnh gia đình khó khăn nên phải phụ giúp gia đình lao động dẫn đến lơ là trong học tập.

·         +Một số phận lớn học theo kiểu lấy điểm, khi có điểm rồi không học, không trung thực trong kiểm tra.

·         Về phía nhà trường: Việc kiểm tra đôn đốc, giám sátcông tác kiểm tra đánh giá của giáo viên còn chưa sát.

Hậu quả:Việc kiểm tra đánh giá bị hạn chế , dẫn đến đánh giá không khách quan và chính xác , mục đích của việc kiểm tra đánh giá không đạt yêu cầu . Làm cho học sinh mất kiến thức học tập đối với bộ môn.

 

III. Những ý kiến của bản thân về đổi mới kiểm tra đánh giá để thúc đẩy đổi mới phương pháp dạy học:

   Dùa trªn nh÷ng ®iÒu m×nh ®· lµm, ®ang lµm, sù häc hái ë b¹n bÌ ®ång nghiÖp, t«i xin ®­a ra mét vµi ý kiÕn nhá ®Ó thùc hiÖn viÖc ®æi míi kiÓm tra ®¸nh gi¸thóc ®Èy ®æi míi ph­¬ng ph¸p d¹y häc bé m«n lÞch sö.

1. Trong kiểm tra miệng đầu giờ:

- Sau mỗi bài học cần có sự khắc sâu giúp học sinh nắm chắc kiến thức trọng tâm của bài đó, qua đó học sinh sẽ nhậ biết được phải học gì ở nhà. Nếu có thể nên nêu ra trước câu hỏi, không nên kiểm tra bất kì một phần nào mình thích mà không nằm trong trọng tâm của bài học.

- Vận dụng linh hoạt một số hình thức kiểm tra miệng thực sự lôi cuốn học sinh trong lớp và đánh giá được nhiều học sinh nhất. Ngoài mục đích kiểm tra việc nắm vững kiến thứccủa các em, phải một lần nữa khăc sâu thêm kiến thức trọng tâm của bài cũ cho học sinh.

     + Kiểm tra một học sinh yêu cầu cả lớp lắng nghe, sau đó gọi một số học sinh nhận xét phần trả lời của bạn trên bảng và giáo viên nhận xét cho điểm xứng đáng đối với phần nhận xét của học sinh. Cách làm này sẽ lôi cuốn được học sinh cả lớp hăng hái lắng nghe, hăng hái phát biểu nhận xét để có điểm tốt, mặt khác giáo viên có thể kiểm tra nhanh được nhiều học sinh, đồng thời củng cố khắc sâu kiến thức cũ.

    + Kết hợp với vấn đáp một học sinh với 1,2 học sinh lên lập bảng, lập niên biểu, vẽ lược đồ, trình bày diễn biến trên lược đồ.

- Trong quá trình dạy học giáo viên nên đưa ra những câu hỏi có chất lượng yêu cầu học sinh phải dựa trên kiến thức cũ kết hợp với kiến thức mới để trả lời câu hỏi. Ngoài ra giáo viên nên kiểm tra việc chuẩn bị bài mới của học sinh( như tìm hiểu về một sự kiện, nhân vất, sưu tầm tranh, vẽ lược đồ...) và kịp thời có điểm trưởng để động viên các em.

   2. Trong kiểm tra viết nhất là bài kiểm tra 1 tiết:

a. Trong khâu ôn tập: Giáo viên phải giới hạn phần trọng tâm ôn tập cho học sinh bằng các câu hỏi hoặc các chủ đề lớn để học sinh có thể ôn tập tốt. Ngoài ra trong cấu trúc chương trình môn lịch sử THCS các tiết ôn tập được quy định cụ thể, chiếm tỉ lệ ít trong toàn bộ các tiết lên lớp. Do đó giáo viên phải xác định rằng không những ôn tập ở các tiết của phân phối chương trình mà việc ôn tập phải được tiến hành ngay trong từng tiết học của bài mới.

  Ví dụ: Trong bài 24 lịch sử lớp 8 trang 114 ở mục I “Thực dân pháp xâm lược Việt Nam” Tại sao chủ nghĩa phương Tây lại tiến hành xâm lược các nước phương Đông? Quá trình xâm lược của các nước tư bản phương Tây đối với các nước phương Đông diễn ra như thế nào?– Như vậy học sinh phải dùng kiến thức lịch sử thế giới đã lời để trả lời. Việc nhắc lại kiến thức cũ là nền tảng để học sinh nắm được kiến thức mới.Từ đó các em thấy rõ được nguyên nhân sâu xa của yhực dân Pháp xâm lược Việt Nam. Do đó từng tiết học bài học phần cũng cố, ôn tập phải tiến hành thường xuyên. Nếu làm tót bước này sẽ đưa tới hai lợi ích : Thứ nhất kiến thức được hệ thống, khắc sâu; thứ hai giáo viên có điều kiện hướng dẫn học sinh phương pháp và nội dung làm bài tập của các câu hỏi khó.

 

          3. Trong kh©u ra ®Ò:

- Việc ra đề kiểm tra đóng một vai trò hết sức quan trọng, tác động trực tiếp và tức thời đến nội dung, phương pháp dạy học của cả thầy và trò- chất lượng của việc kiểm tra- đánh giá phụ thuộc rất lớn vào việc thiết kế đề thi, đáp án và biểu điểm. Do đó việc ra đề thi phải đáp ứng được các yêu cầu cơ bản sau đây:

 + Đề kiểm tra phải đạt độ khó cần thiết, phải đạt được độ phân hoá học sinh

 + Đề kiểm tra phải có tích thực tiển, tích kinh tế ( kinh phí, điều kiện in ấn...)

 + Đề kiểm tra phải chú ý đến khả năng tư duy độc lập, tạo hứng thú học tập cho học sinh.

- Sử dụng nhiều dạng đề khác nhau, áp dụng các hình thức kiểm tra khoa học tiên tiến.

   Do đó, để làm tốt khâu ra đề thì người giáo viên cần phải đưa ra một số quyết định trướ khi đặt bút ra đề là cần khảo sát gì ở học sinh? đặt phần quan trọng vào những phần nào của môn học và vào mục tiêu nào? cần phải trình bày các câu hỏi dưới hình thức nào? mức độ khó hay dễ.

    4. Trong khâu coi kiểm tra:

- Giáo viên phải coi chặt chẽ, chính xác bảo đảm đánh giá khách quan, công bằng.

- Muốn đạt được vấn đề này thì người giáo viên phải ra nhiều đề và nhất thiết phải kiểm tra học sinh có làm đúng đề của mình hay không.

- Thu bài và đánh giá nhận xét thật khách quan tinh thần, thái độ của học sinh trong quá trình làm bài phải tuyên dương, phê bình thẳng thắn để tạo cho học sinh có ý thức tốt trong quá trình kiểm tra đánh giá.

  5. Trong khâu chấm chữa:

- Trong chấm bài phải xây dựng đáp án chi tiết đến 0,25điểm và phải tìm ý để thưởng điểm.

- Phải có phần nhận xét vào bài làm của học sinh.

- Sau mỗi lần kiểm tra giáo viên nên cố gắng trả bài trong thời gian sớm nhất, nhất thiết phải giành thời gian để nhận xét một cách chi tiết bài làm của học sinh, phần nhận xét của giáo viên phải bao gồm nội dung kiến thức, phương pháp làm bài, hình thức của bài làm, vì qua những nhận xét đó học sinh tự đánh giá được bản thân từ đó rút ra bài học để có cách học, cách làm bài tốt hơn về sau.

- Ngoài ra giáo viên còn có thể sử dụng phương pháp hướng dẫn và tạo điều kiện để học sinh có thể tham gia vào kiểm tra đánh giá một cách chủ động bằng cách giáo viên xác định và phổ biến tiêu chí đánh giá, cung cấp cho học sinh đáp án, biểu điểm, hướng dẫn cho các em cách tự đánh giá kết quả bài kiểm tra, và cũng có thể tổ chức cho học sinh chấm chéo bài và có sự giám sát của giáo viên.

 

IV. Kiến nghị của bản thân:

- Có phòng học riêng cho bộ môn lịch sử.

- Có đầy đủ các loại bản đồ, lược đồ (chiến dịch, các cuộc cách mạng...), tranh ảnh các di tích lịch sử.

- Có quyển sách hướng dẫn sử dụng các kênh hình lịch sử.

- Ra ngân hàng đề, đáp án cho các trường để việc kiểm tra, đánh giá được đồng bộ.

- Có kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên hơn nữa đối với đội ngũ giáo viên.

 

             Trên đây là những kinh nghiệm của riêng bản thân tôi, chắc chắn còn nhiều hạn chế và thiếu sót. Kính mong được sự đóng góp, bổ sung, sửa chữa của quý thầy cô giáo để bản tham luận được hoàn chỉnh hơn. Xin chân thành cảm ơn!

                                                                  

 

Nguyễn Thị Thuỷ
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
Nguyễn Văn Chung
Nguyễn Văn Chung
Lê Văn Viễn
Lê Văn Viễn
ĐĂNG NHẬP

Tên đăng nhập
Mật khẩu
HÌNH ẢNH
LIÊN KẾT WEBSITE


BẢN QUYỀN THUỘC VỀ TRƯỜNG THCS HỒNG THỦY
Địa chỉ: Xã Hồng Thủy - Huyện Lệ Thủy - Tỉnh Quảng Bình
Điện thoại: 052.3950040 * Email: thcs_hongthuy@lethuy.edu.vn